บริการตรวจสภาพรถ และบำรุงรักษา

รถยนต์ต้องทำการบำรุงรักษาเมื่อใช้ไประยะหนึ่งชิ้นส่วนต่างๆ อาจชำรุดเสียหาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจ เช็คสภาพ ตามตาราง การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และอาจจะต้อง ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น... .

เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัย, ป้องกันมลภาวะและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง จำเป็นต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่เสมอ รถที่ใช้งานตามปกติจะต้องได้รับการตรวจสภาพตามลักษณะการใช้งานจริง ได้แก่ การตรวจเช็ค ก่อนออกเดินทางไกล การล้างรถ การเติมน้ำมัน เหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น แรงดันลมยาง, รอยฉีกที่ยาง, เบรก, แบตเตอรี่, ปริมาณน้ำในหัวฉีดน้ำที่ปัดน้ำฝน, น้ำมันเครื่องปริมาณน้ำหล่อเย็น, การทำงานของระบบเครื่องยนต์, เบรก และวงจรไฟ และอะไหล่รถที่ต้องเปลี่ยนตามระยะตามกำหนด น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ.

ทางศูนย์ไฮบริด ออโต้ อิมพอร์ดทั้ง 2สาขา จึงมีการให้บริการในส่วนนี้ เพื่อเวลาและการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย .

HYBRID AUTO IMPORT Copyright 2015