บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ประเภทไฮบริดแบบครบวงจร

ศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์แห่งแรกของประเทศ ที่ให้บริการดูแลรักษา ตรวจสอบระบบ และซ่อมแซมรถยนต์ประเภทไฮบริดแบบครบวงจร

ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับยนตกรรมแห่งอนาคตที่สามารถใช้พลังงานประเภทอื่นๆ ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน และเทคโนโลยีไฮบริดนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้พัฒนาระบบการให้บริการพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นแก่บุคลากร โดยเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดอย่างต่อเนื่อง.

ไฮบริด ออโต้ อิมพอร์ด ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร.

HYBRID AUTO IMPORT Copyright 2015